Sukces na egzaminie!
Dodane przez Kinga dnia 16.06.2018 09:13:00
Wczoraj uczniowie III klas gimnazjum poznali wyniki kwietniowych egzaminów. Jak co roku wyniki przez nich osiągane są powodem do dumy nie tylko dla nich samych, ale dla całej społeczności szkolnej.
Poniższy diagram pokazuje wyniki procentowe na tle województwa i Polski.

Wynik z języka polskiego jest o 16,2 punktu procentowego (pp) wyższy od wojewódzkiego. Z historii i wiedzy o społeczeństwie przewaga wynosi 23,2 pp. Z matematyki - 21,5 pp, zaś z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) 19 pp. Z języka angielskiego uzyskaliśmy wynik z części podstawowej i rozszerzonej odpowiednio wyższy o 27,1 pp i 37,3 pp.
Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom świetnych wyników!