Zajęcia artystyczne
Dodane przez sekretariat KG dnia 09.07.2018 12:31:11
W bieżącym roku szkolnym 6 uczniów z klas III gimnazjum uczestniczyło w zajęciach artystycznych z plastyki.
Głównym celem zajęć był kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonych treści.
Podczas zajęć młodzież rozwijała swoje zainteresowania artystyczne poprzez wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem technik malarskich i rysunkowych.
11 czerwca odbyło się podsumowanie zajęć w formie wystawy prac uczniów. (oprac. M.Kużmiuk)

GALERIA PRAC UCZNIÓW.